За нас

Фирма Сензорматик е създадена през 1995 г.

 Днес Sensormatic е водещ производител на прибори за измерване, управление и контрол на налягане, ниво, температура и разход в България, със стабилно увеличение на производствения обем, силен потенциал за иновации, качествен персонал и технологична подготовка. Нашите продукти се използват в много страни по света в широк спектър от индустрии.

Типичните приложения включват пречиствателни станции за отпадни води, пречиствателни станции за вода, водни течения, помпени станции за гориво, корабна и морска промишленост, фармацевтични продукти, химически технологии, селскостопански и хранителни технологии, оборудване за обработка и съхранение на строителни материали, технология за опаковане, машини за отопление и охлаждане, производство на електроенергия, отопление и автоматизация на котли, транспортни и строителни машини, двигатели, турбини, хидравлика, смазочни системи и др.

Датчиците Sensormatic намират приложение и в сектора на сградната и битова автоматизация (септични ями, кладенци, резервоари за дъждовна вода, плувни басейни, аквариуми ), в екологични технологии и технологии за управление на водите и т.н. Чрез допълване на сензори със стабилизирани консумативи, повторители, дисплеи и регистратори на данни, могат да бъдат създадени надеждни вериги за измерване и контрол с възможност за изход към по-високи нива на управление. Измерените данни могат също така да се съхраняват и управляват много лесно в облачно хранилище и достъпни от всяка точка на земята.

Защо да изберете нас

Специалисти в областта на микроелектрониката

Кратки срокове за изработка

Дълъг гаранционен период

Извънгаранционно обслужване