СМ Сензорматик представя Трансмитер за налягане с дисплей и висока точност

Вече със Сертификация съгласно Директива 2014/34/АТЕХ на ЕС

Взривозащитените преобразуватели на СМ Сензорматик от серията IPS-T-XXX-YY-Z-WW-H измерват и преобразуват налягането в електричен изходен сигнал.

Те са предназначени за работа в потенциално експлозивни атмосфери при температура на околната среда от (-20) до +55 °C и атмосферно налягане Pатм= 80 ÷ 110 kPa и атмосфера, съдържаща около 21% обема кислород. Взривообезопасените сензори за налягане са подходящи за работа в зони 1 и 2 на АТЕХ. Разработени са в няколко варианта на високи класове на точност: 0.075, 0.04 и 0.02 % от обхвата.