Сертификати

ISO 9001

ISO 9001-2015 BG

ISO 9001-2015 EN

Преобразуватели за налягане

Сертификат за съответствие BG
Сертификат за съответствие, Допълнение 1
Сертификат изследване на типа
Сертификат изследване на типа, Допълнение 1
Сертификат изследване на типа, Допълнение 2

Преобразуватели за температура

Сертификат изследване на типа, стр. 1
Сертификат изследване на типа, Допълнение 1, стр. 1
Сертификат Съответствие с типа
Сертификат Съответствие с типа, Допълнение 1

Разходомери Common

Ротационен разходомер CGR-FX EU Declaration of Conformity
Ротационен разходомер CGR-FX ATEX Certificate
Ротационен разходомер CGR-FX MID Certificate
Турбинен квантометър CPT-01 EU Declaration of Conformity
Турбинен разходомер CGT-02 MID EU Declaration of Conformity
Турбинен разходомер CGT-02 MID Certificate

Коригиращи устройства Унисист

EC Declaration of conformity
Сертификат изследване на типа, Допълнение 1
UDS-интелигентна система за измерване
Презентация на CF500
Презентация на CF600

Dinel

Ултразвуков нивомер ULM-53N CE Declaration
Ултразвуков нивомер ULM-54N CE Declaration
Ултразвуков нивомер ULM-70N CE Declaration
Взривозащитен Капацитивен нивомер CLM-36Xi CE Declaration
Взривозащитен Радарен нивомер GRLM-70Xi CE Declaration
Взривозащитен Ултразвуков нивомер ULM-53Xi CE Declaration
Взривозащитен Ултразвуков нивомер ULM-70Xi CE Declaration
Капацитивен нивомер CLM-36N CE Declaration
Капацитивен нивомер CLM-40N CE Declaration
Радарен нивомер GRLM-70N CE Declaration