Взривозащитени сензори за температура

Термоелемент: Pt 100, Pt 1000

Присъединяване към процеса: резба G 1/2" BSP, NPT и др.,  Ø4 ... 14mm

Изходен сигнал: R ~ Т [°С]; Токов 4 – 20 mA (за вариант с корпус 1 и електронен модул)

Схеми на свързване: 2-, 3- и 4-проводна

Кабел: силиконов, метален

Дължина на сонда: 0 ... 800 mm (>800 по заявка)

Дължина на кабел: до 100 m

Класове на толерантност по БДС EN 60751:2008: A, AA

Работна среда: Въглеводороди

Температура на съхранение: (-20) ÷  40 °C

Максимално допустимо налягане: Patm (за корпус 0); 300 bar (за корпус 1 )

Степен на защита: IP 65 – БДС EN 60529 + А1; IP 67(68) – за корпус 0

Свали брошура


Направете запитване


Допълнителна информация

Марка