Взривозащитени Ex D преобразуватели за налягане за прецизни измервания

Взривозащитените преобразуватели на СМ Сензорматик от серията IPS-T-XXX-YY-Z-WW-H  измерват и преобразуват налягането в електричен изходен сигнал. Те са предназначени за работа в потенциално експлозивни атмосфери при температура на околната среда от (-20) до +55 °C и атмосферно налягане Pатм= 80 ÷ 110 kPa и атмосфера, съдържаща около 21% обема кислород. Взривообезопасените сензори за налягане са подходящи за работа в зони 1 и 2 на АТЕХ. Разработени са в няколко варианта на  високи класове на точност: 0.075, 0.04 и 0.02 % от обхвата.

бхвати на налягане до 35 bar абсолютно налягане;

до 400bar  относително налягане

Стандарти БДС EN 60079-0:2018/AC:2020-02:2020  Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2017, Cor.1:2020)

БДС EN 60079-1:2014 Експлозивни атмосфери - Част 1: Защита на оборудването чрез огнеупорни корпуси "d"

БДС EN 60079-31:2014 Експлозивни атмосфери. Част 31: Защита на съоръжения от възпламеняване на прах чрез обвивка, вид "t" (IEC 60079-31:2013)

БДС EN 60079-11:2012 Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i" (IEC 60079-11:2011 + поправка януари 2012)

Захранващо напрежение 10…24 V dc 

(max 30 Vdc)

Степен на защита IP68 – 10 m воден стълб - БДС EN 60529:1991/A2:2013– с кабел от производителя

IP 65 – БДС EN 60529+А1- с куплунг

IP 66

Присъединяване към процеса ¼ NPT; G1/4”BSP M; G3/8” BSP M; G1/2” BSP M; M20x1.5; G1”; G1¼” и други Електрическо присъединяване Кабелен вход М20х1.5, Ex db IIC Gb
Изходен сигнал 4 ÷ 20 mA 2-проводна схема Защита от обратен поляритет Да
Мембрана Неръждаема, стомана 316S вградена или челна Тегло ~900g
Корпус Неръждаем, стомана 304S Максимално допустимо налягане 1.5x FSO
Работна температура (-20)÷ 90 °C;

(-20)÷ 100 °C;

Температура на съхранение (-20) ÷ + 40 °C

Направете запитване


Допълнителна информация

Марка