Сензори за температура

 

Термоелемент: Pt 100, Pt 1000

Диаметър на сондата: Ø4, Ø6, Ø8, ... Ø14 mm

Изходен сигнал: съпротивление ~ t [°С]

Схеми на свързване: 2-, 3- и 4-проводна

Кабел: силиконов, метален с оплетка (армиран)

Дължина на сонда: 0 ... 800 mm ( > 800 по заявка)

Дължина на кабел: до 100 m

Класове на толерантност по БДС EN 60751:2008: AA, А

Температура на съхранение: (-20) ÷  40 °C

Максимално допустимо налягане: Patm 

Степен на защита: IP 65 – БДС EN 60529 + А1; IP 68 – ОПЦИЯ

Аксесоари: термоджоб/термогилза 

 

Направете запитване


Допълнителна информация

Марка