Приложение

Индустрии

Индустрии

Пречиствателни станции за отпадни води
Пречиствателни станции за вода
Помпени станции за гориво
Корабна и морска промишленост
Фармацевтични продукти
Химически технологии
Селскостопански и хранителни технологии
Оборудване за обработка и съхранение на строителни материали
Технология за опаковане
Машини за отопление и охлаждане
Производство на електроенергия
Транспортни и строителни машини