История

1995 г.

Фирмата е създадена

1997 – 1999 г.
Одобрение на типа за трансмитери за относително и диференциално налягане с точност 1%
1999 – 2002 г.
Одобрение на типа за 5 изделия с точност 0.4%
2004 г.
Успешна сертификация за взривозащита на трансмитери за диференциално налягане тип IPS-D
2002 – 2012 г.
Одобрение на типа на 6 изделия за налягане и сензори за ниво с точност 0.25%
2006 г.
Сензорматик се преименува на СМ Сензорматик
2009 г.
Сертифицирахме своята Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2001 стандарт
2010 г.
Системата за управление на качеството бе сертифицирана съгласно новия БДС EN ISO 9001:2008 стандарт
2011 г.
Първо сертифициране на Взривозащитен трансмитер за температура
2012 г.
Системата за управление на качеството бе сертифицирана съгласно новия БДС EN ISO 9001:2008 стандарт
2013 г.
Взривозащитен преобразувател за налягане и ниво с точност 0.25% е сертифициран съгласно Директива 94/9/ATEX на ЕС,
присвоената взривозащитна маркировка е II 2 G Ex ia II C T4 (T5) Gb
Сертифицирахме и въведохме в производство взривозащитени трансмитери за налягане с точност 0.075% съгласно Директива 2014/34/АТЕХ на ЕС,
присвоената ATEX маркировка е II 2 G Ex ia II C T4 (T5) Gb
2015 г.
Поредна 3-годишна сертификация на Системата за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008 стандарт
Сертифицирахме взривозащитен преобразувател за температура съгласно Директива 2014/34/АТЕХ на ЕС,
присвоената взривозащитна маркировка е II 2 G Ex ia II C T4 (T5) Gb
2016 г.
Сертифицирахме и въведохме в производство взривозащитени трансмитери за налягане с точност 0.04% съгласно Директива 2014/34/АТЕХ на ЕС,
присвоената взривозащитна маркировка е II 2 G Ex ia II C T4 (T5) Gb
2017 г.
Подновяване на сертификацията на Взривозащитен преобразувател за температура съгласно Директива 2014/34/АТЕХ на ЕС,
присвоената ATEX маркировка е II 2 G Ex ia II C T4 (T5) Gb
Пуснахме в производство ново изделие Блок трансмитер за налягане корабно изпълнение
2018 г.
Сертифицирахме взривозащитени трансмитери за налягане с точност 0.02% съгласно Директива 2014/34/АТЕХ на ЕС,
присвоената ATEX маркировка е II 2 G Ex ia II C T4 (T5) Gb
Успешно преминахме сертификация на нашата Система за управление на качеството съгласно новия БДС EN ISO 9001:2015 стандарт
2019 г.
Пуснахме в производство ново изделие Трансмитер за налягане на фреон
2021 г.
Нов продукт Трансмитер за налягане степен на взривозащита Ex D